ŠtítkovanieOd 1. novembra 2012 je platné nové nariadenie EÚ 1222/2009 o označovaní pneumatík  na motorové vozidlá. Označovanie pneumatík sa vzťahuje na všetky nové pneumatiky vyrobené po 1. júli 2012. Nové označenie pneumatík hodnotí tri dôležité kritéria :spotreba paliva, brzdný výkon na mokrej vozovke, vonkajšia hlučnosť.


Spotreba paliva

Úspora paliva závisí zásadne na vozidle a jazdných podmienkach. Keď je vozidlo vybavené pneumatikami triedy ,, A,, na rozdiel od triedy ,,G,,  spotreba paliva sa môže znížiť až o 7,5% . Táto hodnota môže byť aj vyššia – závisí od typu vozidla. 

 

Príklad:

Viac litrov ako je priemerná spotreba  6.6 l na 100 km
(Trieda D sa nepoužíva) Používajú sa triedy od A ( najlepšia účinnosť ) do triedy G ( najmenšia účinnosť )
 

Brzdný výkon na mokrej vozovke

Stupeň účinnosti závisí  od jazdných vlastností vozidla a povrchu vozovky. Pri úplnom zabrzdení  môže byť brzdná dráha vozidla s pneumatikami triedy ,,A,, kratšia až o 30% oproti triede ,,G,, . Pri ,,normálnej,, jazdnej rýchlosti 80 km / h na ceste môže byť brzdná dráha kratšia až o 18 m. 

 

Príklad:

Brzdná dráha z 80 > 0 km ( trieda D a G sa nepoužíva )
Klasifikované triedy od F ( najdlhšia brzdná dráha ) do triedy A ( najkratšia brzdná dráha )
 

Vonkajšia hlučnosť 

Vonkajšia hlučnosť pneumatík je meraná v decibeloch. 

Piktogram s troma čiernymi vlnami znamená najvyšší vonkajší hluk v súlade s hornými limitmi EÚ, ktoré vstúpia do platnosti od roku 2016.

Dve čierne vlny symbolizujú , že vonkajší hluk je v súlade s hornými limitmi EÚ, ktoré vstúpia do platnosti od roku 2016 alebo sú až 3 dB pod limitom. 

Jedna čierna vlna  znamená, že vonkajšia  hlučnosť pneumatiky je viac ako 3 dB pod hornou hranicou limitov EÚ, ktoré vstúpia do platnosti od roku 2016.

 

 

Pneumatiky majú dôležitý vplyv na spotrebu paliva Vášho vozidla. Ako vodič môžete ovplyvniť spotrebu Vášho vozidla spôsobom jazdy. Vyhnite sa prudkej akcelerácii a prudkému brzdeniu. Udržujte dostatočnú bezpečnú vzdialenosť  od vozidla idúceho pred Vami, aby nedošlo k zbytočnej kolízii, prípadne aby ste nemuseli  prudko brzdiť.  Spotreba paliva sa zvyšuje pri podhustených pneumatikách , zle nastavenej geometrie vozidla, či zle vyváženými pneumatikami. Hustite pneumatiky správnym tlakom určeným výrobcom vozidla a pravidelne kontrolujte vyváženie pneumatík , celkový stav a opotrebovanie pneumatík.

 


V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.